عشق فقط عشق خدا عشق واقعی عشق به خداست عشق زمینی به درد نمیخوره (کپی برداری بدون ذکر منبع خارج از انسانیت است) http://lovegod79.mihanblog.com 2020-09-21T20:53:51+01:00 text/html 2014-03-26T08:20:35+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا یه احساس زیبا http://lovegod79.mihanblog.com/post/10 <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><img border="0" hspace="0" alt="بوی خدا" vspace="0" align="bottom" src="http://boyekhoda.persiangig.com/aramesh.boyekhoda.png"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large"><br></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#009900"><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">احساس پرانتزی را دارم</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">&nbsp;که همه ے اتفاقات <span style="COLOR: #336600">خوب</span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">&nbsp;داخل آن اتفاق مے افتد .</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم&nbsp; کرده ام ...</span></p><p style="TEXT-ALIGN: center"></p><br> <div><br></div><div><img border="0" hspace="0" alt="بوی خدا" vspace="0" align="bottom" src="http://boyekhoda.persiangig.com/18-1.jpg"><br><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">توکل یعنی اجازه دادن به خداوند<br>&nbsp;که خودش تصمیم بگیرد!<br>&nbsp;تو فقط بخواه و آرزو کن<br>&nbsp;اما پیشاپیش شاد باش!<br>&nbsp;و ایمان داشته باش که رویاهایت<br>&nbsp;هم چون بارانی در حال فرو ریختنند!<br>&nbsp;پیشاپیش شاد باش و شکر گذار<br>&nbsp;چرا که خداوند نه به قدر رویاها<br>&nbsp;بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد!</font></font><br></div> text/html 2014-03-22T08:08:13+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا حرف هایی درباره خدا http://lovegod79.mihanblog.com/post/9 <span style="line-height: 22px;" class="Apple-style-span"><img style="BORDER-BOTTOM: rgb(150,170,212) 3px double; BORDER-LEFT: rgb(150,170,212) 3px double; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-TOP: rgb(150,170,212) 3px double; BORDER-RIGHT: rgb(150,170,212) 3px double; PADDING-TOP: 0px" alt="بسم الله الرحمن الرحیم" align="absMiddle" src="http://img.tebyan.net/big/1389/08/193217197154932125170104191822720486155138.jpg"></span> <p></p> <p></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">- بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;خود را ارزان نفروشیم، در فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند: قیمت=خدا!</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد که خدا همین نزدیکی است.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;یادمان باشد که خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;کسی که با خدا حرف نمی زند، صحبت کردن نمی داند.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;آنکه خدا را باور نکرده است، خود را انکار کرده است.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;کسی که با خدا قهر است، هرگز با خودش آشنی نمی کند.</font></p> <p style="padding: 0px; margin: 0px; outline-width: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2">-&nbsp;خدا بی گناه است در پروندۀ نگاه تان تجدید نظر کنید.</font></p> text/html 2014-03-22T07:31:55+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا گفت و گوی من و خدا http://lovegod79.mihanblog.com/post/8 <p><span style="FONT-SIZE: small">گفتم خدایا از همه دلگیرم.<br>گفت: حتی از من؟<br><br>گفتم: نگران روزیم. <br>گفت: آن با من.<br><br>گفتم:خیلی تنهایم. <br>گفت: تنهاتر ازمن؟<br><br>گفتم: درون قلبم خالیست. <br>گفت:پرش کن از عشق من.<br><br>گفتم: دست نیاز دارم. <br>گفت: بگیر دست من.<br><br>گفتم: از تو خیلی دورم. <br>گفت: من از تو نه!<br><br>گفتم: آخر چگونه آرام گیرم؟ <br>گفت: با یاد من.<br><br>گفتم: با این همه مشکل چه کنم؟ <br>گفت: توکل به من.<br><br>گفتم: هیچ کس کنارم نمانده! <br>گفت: به جز من!<br><br>گفتم: خدایا چرا اینقدر میگویی من؟ <br>گفت: چون من از تو هستم و تو از من </span></p><p><span style="FONT-SIZE: small">منبع:</span><font size="2">http://sahelnegat.parsiblog.com</font></p><br> text/html 2014-03-22T07:31:35+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا عزت و ذلت من http://lovegod79.mihanblog.com/post/7 <p style="text-align: right; "><span style="FONT-SIZE: medium"><b><i>خدایا!</i></b></span></p><p style="text-align: right; "><span style="FONT-SIZE: medium"><b><i>این عزت برای من بس است که تنها تو فقط خدای من باشی .</i></b></span></p><p style="text-align: right; "><span style="FONT-SIZE: medium"><b><i>و این ذلت برای من بس است که تو را نداشته باشم و تو مرا به خود واگذاری.</i></b></span></p><p style="text-align: right;"> </p><p><img style="MARGIN-TOP: 123px; CURSOR: pointer" id="irc_mi" alt="" src="http://media.jamnews.ir/Original/1392/05/26/IMG15534321.jpg" width="470" height="316"></p> text/html 2014-03-22T06:40:33+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی http://lovegod79.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">عیدتان مبارک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">صد سال به این سال ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">یه مسابقه درست کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">درباره عیدی به خدا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خوب باید یه عیدی به خدا بدید دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">هر کی تو این مسابقه بهترین جملات را نوشته باشد ازش قدر دانی میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">سال نو مبارک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">جملات زیبایتان را از طریق نظر در همین پست به ما اطلاع دهید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img height="425" width="425" src="http://askdin.com/gallery/images/594/1_35119.gif" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium; line-height: 16px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://7asman.com/tools/ads-imgs/2867.gif" alt="0" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><font size="4">سلام</font><img src="http://7asman.com/tools/ads-imgs/2867.gif" alt="0" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://7asman.com/tools/ads-imgs/2867.gif" alt="0" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><font size="4">جواب و نتایج مسابقه الان <font color="#ff0000">اعلام</font> می شود</font><img src="http://7asman.com/tools/ads-imgs/2867.gif" alt="0" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://7asman.com/tools/ads-imgs/2867.gif" alt="0" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><font size="3">خیلی ممنون از ان هایی که در این مسابقه شرکت کردند</font><img src="http://7asman.com/tools/ads-imgs/2867.gif" alt="0" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#ff0000">1.</font>Arefeh(عارفه)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">2.</font><font size="4">ملینا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#ff0000">3.</font>مثبت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#ff0000">4.</font>علی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">از همه شما متشکرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و به شما چهار نفر تبریک می گویم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تا مسابقه بعدی خداحافظ</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">و با عرض معذرت &nbsp;به علت زیاد بودن لینک ها بقیه لینک ها را در پیوند های روزانه میگذارم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"></div> text/html 2014-03-20T12:33:46+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا هیچ لیوانی.... http://lovegod79.mihanblog.com/post/4 <p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">هیچ لیوانی در زندگی خالی نیست ،</span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">حتی نیمه پر هم نیستند ؛<br></span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">وقتی چشمها جور دیگر می بینند .<br></span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">وقتی دوست همه جا حضور دارد،</span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">وقتی لطفش همه جا را پر کرده <br></span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">آری ...&nbsp; چشمها را باید شست ...</span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">بیایید لیوانها را به کناری بگذاریم ، وقتی دریای رحمتش را کرانه نیست ...</span></p> <p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large">الحمد لله رب العالمین ...</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p><p><span style="FONT-FAMILY: times new roman, times; FONT-SIZE: large"><br></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p> text/html 2014-03-20T12:05:08+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا خدا منا ببخش http://lovegod79.mihanblog.com/post/3 <span style="FONT-SIZE: medium">خدای خوبم<br>بخاطر تمام لحظه هایی که منتظرم بودی و نیومدم منو ببخش<br>بخاطر تمام لحظه هایی که منو دیدی و من ندیدمت منو ببخش<br>بخاطر تمام لحظه هایی که برام خوب خواستی و من بد کردم منو ببخش<br>بخاطر تمام لحظه هایی که امیدتو نا امید کردم<br>منو ببخش<br>بخاطر تمام لحظه هایی که تنهام نگذاشتی و من خودمو تنها دیدم منو ببخش..<br>خیلی ها به دعوت دل ...ساده ی من اومدند نشستند خندیدند<br>اما خیلی زود شکستند و گسستند و رفتند<br>تنها تو بودی که بریدم و نبریدی شکستم و نشکستی گسستم و نگسستی<br></span> <div><img style="MARGIN-TOP: 169px; CURSOR: pointer" id="irc_mi" alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQv7A40X0ZZ7f2PAkP0eSz5nPf0zYwjRBq-__-ildjAUXLSxLOg-w" width="470" height="230"></div> text/html 2014-03-20T11:55:13+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا قطاری سوی خدا میرفت ..... http://lovegod79.mihanblog.com/post/2 <p><span style="COLOR: #003366"><span style="FONT-SIZE: medium">قطاری سوی "خـــــــــدا" میرفت،همه مردم سوار شدند....به بهشت که رسیدن همه</span></span></p> <p><span style="COLOR: #003366"><span style="FONT-SIZE: medium">پیاده شدن...و فراموش کردن که مقصد "خـــــــــــدا"بود نه بهشت... </span></span></p> <p><img style="MARGIN-TOP: 104px; CURSOR: pointer" id="irc_mi" alt="" src="http://www.farafun.net/photos/farapix_com_6421164cc402afce68f4014a6d0c8e00_farapix_com_d9eb92ab0f01c19f36fb1fcb9e90daf1_p1-tau-hoi-nuoc14.jpg" width="470" height="352"></p> text/html 2014-03-20T11:23:39+01:00 lovegod79.mihanblog.com عاشق خدا به نام بزرگترها به کام کوچکترها http://lovegod79.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">زیباست که با <font color="#ff0000">خدای</font> خو چت کنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">در سایت نماز شب عبادت بکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">ای کاش که ما فلاپی دل ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="6">با عشق علی و الش فرمت بکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#808080"><font color="#808080"><font color="#808080"><font size="3"><img style="WIDTH: 283px; HEIGHT: 210px" src="http://marciashearer.com/wp-content/uploads/2008/11/i-love-god-in-sand-compressed.jpg" width="751" height="563"></font></font></font></font></div>